MENU

Deals365

Σημαντικό: Λόγω lockdown η ομάδα του Deals365.gr εργάζεται μέσω τηλεργασίας
και θα επικοινωνείτε μαζί μας μόνο μέσω mail στο info@deals365.gr
ή στη σελίδα μας στο Facebook. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Σε καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα Deals365 της Εταιρίας με την επωνυμία ΕMARKET Ηλεκτρονικό εμπόριο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Κωνσταντίνου Καβάφη 6. Η εταιρεία μας επιδιώκει αξιοποιώντας την πολυετή πείρα της στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και της διαδικτυακής διαφήμισης, να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες διαφήμισης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών επιχειρηματιών/εμπόρων σε ειδικές εκπτωτικές τιμές, σύμφωνα τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω, τους οποίους ο χρήστης/μέλος με την πρόσβαση, περιήγηση και την χρήση της ως άνω ιστοσελίδας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Η εταιρεία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί ελεύθερα και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών/μελών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεσμεύουν τον χρήστη/μέλος, με την προϋπόθεση, ότι θα αναρτώνται διαδικτυακά και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Επιπλέον, η Εταιρία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Συνεπώς, συστήνεται στους χρήστες/μέλη να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ
  • Εταιρία: η εταιρία με την επωνυμία ΕMARKET Ηλεκτρονικό εμπόριο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Κωνσταντίνου Καβάφη 6.
  • Επιχειρηματίας/Έμπορος: κάθε τρίτος, ο οποίος χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της Εταιρίας προκειμένου να διαθέσει/πωλήσει/προωθήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές στους χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας.
  • Χρήστης/μέλος: ο συμμετέχων στη διαδικασία για την αγορά των προϊόντων/υπηρεσιών που αναρτώνται στην παρούσα από τους Επιχειρηματίες/Εμπόρους.
  • Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα Deals365
  • Αγορά: αγορά κουπονιού, ήτοι του εγγράφου που παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα μας στον Χρήστη/Μέλος που προβαίνει σε αγορά, με το οποίο έγγραφο δύναται να παραλάβει από τον Επιχειρηματία/Έμπορο το προϊόν/υπηρεσία.
  • Προσφορά: η προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών τρίτων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η Εταιρία, ενεργώντας αποκλειστικά ως τρίτος-διαμεσολαβητής και χωρίς να φέρει σε οποιαδήποτε περίπτωση την ευθύνη ή την ιδιότητα του εμπόρου παρέχει τη δυνατότητα σε Επιχειρήσεις/Εμπόρους να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους στους χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές. Οι ως άνω ειδικές τιμές ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους που αναρτούν στην εκάστοτε προσφορά τους οι Επιχειρηματίες/Έμποροι, ήτοι για το χρονικό διάστημα που οι τελευταίοι καθορίζουν, χωρίς να φέρει η εταιρεία οποιαδήποτε ευθύνη για την τήρηση των όρων αυτών από τους Επιχειρηματίες/Εμπόρους.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Προκειμένου ο χρήστης/μέλος της ιστοσελίδας, να επωφεληθεί των ανωτέρω ειδικών προσφορών, θα πρέπει να έχει προηγουμένως εγγραφεί ως μέλος, δημιουργώντας τον προσωπικό του λογαριασμό, μέσω του οποίου θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τις αγορές των ειδικών προσφορών που επιθυμεί. Ειδικότερα, ο επισκέπτης για να γίνει χρήστης/μέλος, υποβάλλει τα στοιχεία του, ονοματεπώνυμο, φύλο. Επιλέγει ένα όνομα (username/ e-mail) και έναν κωδικό πρόσβασης (password) και ανοίγει με τον τόπο αυτό λογαριασμό. Μέσω του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αποστέλλονται ενημερωτικά μηνύματα για υπηρεσίες αν ο χρήστης δεν επιλέξει τη συγκεκριμένη υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων. Τέλος είναι δυνατόν να συλλέγονται πληροφορίες για στατιστικούς λόγους οι οποίες είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/μέλους, επεξεργασία σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με την εγγραφή του, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται στα πλαίσια των όρων του παρόντος.

2. Ο χρήστης/μέλος που ενδιαφέρεται για κάποια από τις αναρτημένες στην ιστοσελίδα «προσφορές», για να προβεί σε αγορά θα πρέπει να συμπληρώσει την σελίδα «αγοράς» τα στοιχεία που του ζητούνται στα αντίστοιχα πεδία. Ο χρήστης/μέλος εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία που παρέχονται από αυτόν είναι αληθή, πλήρη και ακριβή και ότι θα ενημερώνει αμελλητί την εταιρεία σε περίπτωση αλλαγών. Στην περίπτωση κατά την οποία το προϊόν/υπηρεσία είναι διαθέσιμα ο χρήστης/μέλος καλείται να συμπληρώσει ορθά τα αιτούμενα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία. Επιλέγοντας ο τελευταίος την ένδειξη «Αγόρασε το» θα χρεώνεται η πιστωτική του κάρτα στο όνομα της Εταιρείας και για λογαριασμό του Εμπόρου/Επιχείρησης με την αξία που αντιστοιχεί στο Κουπονι αγοράς των επιλεγομένων Προϊόντων. Η Προσφορά θα ισχύει, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θα αναφέρονται στη σελίδα της Προσφοράς, οι οποίες καθορίζονται από τον Επιχειρηματία/Έμπορο, όπως ενδεικτικά η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός αγοραστών, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Προσφορά, τα αποθέματα διάθεσης προϊόντων/υπηρεσιών κλπ.

3. Στους χρήστες/μέλη που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά θα διατίθενται Κουπόνια μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά, τα οποία θα αντιστοιχούν στην αξία των προϊόντων της εκάστοτε Προσφοράς. Για την παραλαβή του προϊόντος/υπηρεσίας ο χρήστης/μέλος υποχρεούται να προσκομίσει το αντίστοιχο Κουπόνι στον Επιχειρηματία/Έμπορο προκειμένου να παραλάβει από τον τελευταίο το προϊόν/υπηρεσία.

4. Παρέχεται στους χρήστες/μέλη η δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και για τρίτα πρόσωπα, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία των τρίτων προσώπων στη σελίδα αγοράς. Σε κάθε Προσφορά θα ορίζεται περιορισμένος αριθμός τρίτων προσώπων, για τα οποία μπορεί να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από κάθε χρήστη/μέλος και με την συμπλήρωση των στοιχειών τους στα αντίστοιχα πεδία, τα πρόσωπα αυτά θα συνυπολογίζονται στον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αγοραστών για την ενεργοποίηση της Προσφοράς.

5. Ο χρήστης/μέλος πρέπει να γνωρίζει, ότι όταν επιλέξει την ένδειξη «Αγόρασε το», επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η πληρωμή (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τράπεζα) και συμπληρώσει τα απαιτούμε πεδία πληρωμής η Εταιρία:

  • δίνει εντολή στο όνομα και για λογαριασμό του Προμηθευτή/Εμπόρου για οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας του χρήστη/μέλους με την αξία του Κουπονιού αγοράς και
  • παρέχει ηλεκτρονικά στους χρήστες/μέλη που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά μέσω του email που έχουν δηλώσει τα Κουπόνια για τα προϊόντα/υπηρεσίες που αγοράστηκαν, στα οποία επισυνάπτονται οδηγίες για την παραλαβή τους από τον Επιχειρηματία/Έμπορο.

Επίσης πρέπει να γνωρίζεις:

Α. Το νόμιμο παραστατικό στο οποίο θα περιέχεται η αξία του Κουπονιού θα τιμολογείται απευθείας από τον Επιχειρηματία/Έμπορο προς τον Αγοραστή κατά την εξαργύρωση.

Β. Δικαιούχος του Κουπονιού είναι αποκλειστικά και μόνο ο Χρήστης/μέλος με τα στοιχεία του οποίου έγινε η αγορά. Για το λόγο αυτό κατά την εξαργύρωση ο κάτοχος του κουπονιού οφείλει να προσκομίσει υποχρεωτικά και την αστυνομική του ταυτότητα/διαβατήριο, προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση στοιχείων.

Γ. Το κουπόνι έχει ημερομηνία λήξεως και ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στο σώμα αυτού. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση και έκτοτε ο Χρήστης/μέλος ουδεμία απαίτηση ή αξίωση έχει έναντι του Επιχειρηματία/Εμπόρου ή/και της Εταιρίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει κατά περίπτωση αίτημα του Χρήστη/μέλους, μόνο εφόσον έχει υποβληθεί εγγράφως (μέσω e-mail πατώντας εδώ) και αποκλειστικά εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την λήξη του κουπονιού και να πιστώσει το αντίτιμο του κουπονιού στο λογαριασμό του Χρήστη/μέλους προκειμένου να πραγματοποιήσει νέες αγορές. Η περίπτωση αυτή εξετάζεται από την Εταιρεία μόνο εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι η μη εξαργύρωση του κουπονιού εντός της ημερομηνίας λήξης, οφείλεται στον Επιχειρηματία/Έμπορο που παρείχε την προσφορά του κουπονιού. Η πίστωση, εφόσον γίνει, ισχύει για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αξιωθεί για τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο επιστροφή χρημάτων από τον Χρήστη/μέλος.

Δ. Το Κουπόνι εξαργυρώνεται μόνο σε καταστήματα-έδρα του Προμηθευτή και αφορά αποκλειστικά και μόνο το προϊόν/υπηρεσία που περιγράφεται στο σώμα αυτού.

Ε. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο Επιχειρηματίας/Έμπορος δεν υποχρεούται να παρέχει χρηματικό αντάλλαγμα ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν/υπηρεσία εκτός από την αναγραφόμενα στο σώμα του κουπονιού, που αγόρασε μέσω της αναρτημένης στην Ιστοσελίδα Προσφοράς.

Ζ. Ο Επιχειρηματίας/Έμπορος ή/και η Εταιρία δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του Κουπονιού από τον Χρήστη/Μέλος.

ΣΤ. Κάθε απόπειρα εξαργύρωσης ενός Κουπονιού που δεν συνάδει με τους περιεχόμενους στο παρόν όρους και προϋποθέσεις μπορεί να καθιστά το Κουπόνι άκυρο κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας ή του Επιχειρηματία/Εμπόρου

Η. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η πώληση, η μεταπώληση ή η ανταλλαγή του Κουπονιού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Ο κάτοχος Κουπονιών, ως αγοραστής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου -4- παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση αγοράς του προϊόντος/υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα αγοράς του Κουπονιού, με έγγραφη κοινοποίηση (μέσω email πατώντας εδώ) του αιτήματός του προς την Εταιρία. Ακολούθως η Εταιρία θα επιστρέψει στον Αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του Κουπονιού κατόπιν επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο δικαιούχος του κουπονιού δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και η Εταιρία δεν έχει πλέον καμία συναφή υποχρέωση απέναντι στον τελευταίο.

Σημείωση: Σε περίπτωση που οι λόγοι της ακύρωσης δεν βαραίνουν την Εταιρεία, ούτε τη συνεργαζόμενη επιχείρηση και η επιστροφή των χρημάτων γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, τα έξοδα επιβαρύνουν τον παραλήπτη/χρήστη.

Μετά το πέρας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης του κουπονιού η Εταιρεία δεν θα προχωράει στην οποιαδήποτε ακύρωση ή πίστωση για μελλοντικές αγορές σε οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο κουπόνι.

Προσοχή: Σε περίπτωση αγοράς κουπονιού με αντικαταβολή και χρήσης του δικαιώματος υπαναχώρησης από το μέλος, το ποσό που επιστρέφεται από την Εταιρεία στον χρήστη μέλος είναι το ποσό του κουπονιού και σε καμία περίπτωση το ποσό που πληρώθηκε για την αποστολή του κουπονιού με courier στο μέλος.